Het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus is het Fundament van het Christelijke geloof. Hij alleen heeft de weg weer geopend tot God. Hij alleen kan en wil ons redden van de eeuwige dood. In Hem is het leven!

Johannes 20:31 'Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.'

De eerste lijdenszondag is op D.V. 19 februari 2023.