artbyclaudia

WEBSHOP:

Kaarten met Staten Vertaling (Bijbel) & bemoediging | Boekenleggers | Kaartenhouders | Canvasdoeken | Engelstalige kaarten | sleutelhangers

binnenkort:

D.V. 17, 18 en 19 oktober sta ik weer op de familiedagen in Gorinchem. Hartelijk welkom!

Stand D103.

 

uitgelicht:

Lukas 18

 

En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten, deze gelijkenis.

 

Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden; de een was een farizeeër en de ander een tollenaar.

 

De farizeeër staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar;

Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles wat ik bezit.

 

En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig.

 

Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want eenieder die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Welkom!

Schilderen, tekenen, olieverf, acryl, aquarel, pastel, tekentablet, foto’s en nog veel meer technieken en uitingen. Wat is het heerlijk om beeldend bezig te zijn! Mijn hoofd zit altijd vol met ideeën. Ik houd van ordenen, sfeerplaatjes, styling, kleur, schepping en schoonheid. Alleen al van onze poes kan ik volop genieten. Ze is een Heilige Birmaan en wat is zij een prachtig stukje schepping. Bovenal hou ik van de Bijbel en heb ik een grote liefde voor het land Israël. Gods schepping is al één groot kunstpallet. Hoe mooi heeft God alles gemaakt, geordend en vormgegeven! En wat een rijkdom om daarvan te mogen genieten. Ik ervaar mezelf ook wel als een ‘dromer’. Wanneer ik bijvoorbeeld een tekening, kleurplaat of schilderij maak waarop het land Israël voorkomt kan ik me al helemaal in Israël wanen en ben ik even vertrokken uit Nederland.

Deze liefde deel ik graag met je. Dit kan door middel van schilderijen, kleurplaten en kaarten die op deze website te vinden zijn.

Het tekenen van de kaarten is voor mij een soort uitlaatklep. Als het even kan teken ik, en verwerk ik zo mijn gedachten. 

 

Lieve groetjes,

Claudia

Foto: Anneke Vat