Betekenis paketten lijdensweken, Pasen- Pinksteren

Om de pakketten wat meer inhoud en duidelijkheid te geven is deze pagina aangemaakt. U kunt hier achtergrondinformatie vinden over de symboliek in de pakketten. 

 

'Via Victoria' 

Symboliek pakket 'Via Victoria'

- De titel zegt het al: de weg van de overwinning. De kleuren in het pakket zijn licht (in tegenstelling tot het lijdens- pakket). Die waren donker en sober als teken van de zonden, de dood en het lijden. De kleuren die hier overheersen zijn wit, beige, bruin en goud. Dit ziet op de opstanding uit de doden. Het heilige, het nieuwe, het reine, alles wat de Heere Jezus heeft verkregen door Zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden. De overwinning over de zonde, de dood en het graf. Het wijst heen naar de straten van goud in het hemels Jeruzalem. Het wijst heen naar de overwinning, naar de dingen die je niet kunt zien maar alleen door de Geest kunt geloven. Het wijst heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

- De slinger gaat bij de eerste vijf kaarten over de verschijningen van de Heere Jezus na Zijn opstanding. We gaan in op de verschijning aan Maria Magdalena, Petrus, de Emmaüsgangers, Thomas en Paulus. Bij elk persoon zijn er weer andere lessen te leren. Deze lessen worden verder uitgewerkt in de tekst op de kaarten, maar ook in het Bijbelrooster en de vragen bij het Bijbelrooster door Andrea van Hartingsveldt. Zij gaat ook verder in op symbolen die passen bij de lessen. 

- De Poster is de vrucht van de zeven kaarten aan de slinger. De vrucht van de Geest is het gevolg van de uitstorting van de Geest in het hart van de gelovigen. Deze vrucht wordt uitgewerkt in de week rondom Pinksteren.

Lijdens- pakket

Symboliek Lijdens- pakket

 

- Houten kralen: Houten kruis van de Heere Jezus; het ziet op het lijden en sterven aan het kruis. De nerven van het hout zijn heel goed zichtbaar in de kralen.

- Goudkleurige touw en het spoor van bloed op de achterkant van de kaarten. Gouden touw: Het Evangelie is als een gouden draad door de Bijbel. Toen de mens gezondigd had kwam God met de moederbelofte en zocht Zelf de mens op. Het Evangelie van de komst van de Heere Jezus naar de aarde om verzoening te doen voor de zonden. Het spoor van bloed ziet op het lijden en het bloed vergieten. Eerst in de offerdiensten als heenwijzing, later gaf Jezus Zich als het Lam dat de zonden der wereld zal wegnemen. 

- De sobere kleuren en de zwarten achtergrond van de 7 kaarten van de lijdensweken zien op de zonden en het diepe lijden van de Heere Jezus. Wanneer Hij uitroept: 'Het is volbracht'  begint het licht te worden. De vele kleuren in de poster zijn daarin als tegenstelling. Dit ziet op de overwinning van de Heere Jezus over de zonde, de dood en het graf. Het wijst ook heen naar het Koninkrijk van God, wanneer Hij terug zal komen naar deze aarde om te oordelen. Dan zullen de gelovigen ook opstaan uit de doden en met Hem mogen leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.